977 279 200 ubr@ubr.cat

Sorteig nadal

Unió de Botiguers de Reus | Reus – Paris – Londres

BASES SORTEIG VIATGE REUS, PARÍS, LONDRES UNIÓ BOTIGUERS 2023/2024

PRIMER.- OBJECTE

El present acord té per objecte afavorir la dinamització i promoció dels establiments de la Unió de botiguers de Reus, amb una campanya de Nadal que premiarà als compradors dels establiments de la UBR a través d’un sorteig d´un viatge per dues persones “Reus, París, Londres“ .

SEGON.- VIGÈNCIA

El present acord tindrà vigència del 04 de Desembre de 2023 al 5 de Gener del 2024.

TERCER- RÈGIM DE FUNCIONAMENT

En el sorteig hi podran participar tots els clients que efectuïn una compra als establiments  associats a la Unió de botiguers de Reus, durant el període de vigència de la campanya, que és del 4 de desembre 2023  fins el 5 de Gener de 2024.

Cada persona podrà participar amb tantes butlletes com compres hagi realitzat.

El sorteig es durà a terme un dia a concretar entre el 20/01/2024 i el 30/01/2024 i posteriorment, es comunicarà a la persona guanyadora a través del telèfon que constarà a la butlleta.  Hi haurà un únic guanyador o guanyadora.

Podran participar a la campanya els establiments comercials associats a la Unió de botiguers de Reus.

Els propietaris, treballadors i familiars en primer grau, no podran participar en el sorteig amb butlletes segellades al seu propi establiment, si a altres establiments.

QUART.- REQUISITS PER PARTICIPAR

Per poder participar s´ha de ser major d’edat o en cas de ser un menor, el guanyador seran els seus tutors qui rebin el premi.

CINQUE.- GUANYADOR I PREMI

La persona guanyadora del premi tindrà dret a un viatge per a ella i un acompanyant (dues persones en total).

El dia de sortida serà al Març/Abril del 2024 (exceptuan setmana santa i ponts), des de Reus a París, i la tornada el al Març/Abril del 2024 Londres-Barcelona.

El viatge Inclou:

-Vols d’anada i tornada amb equipatge de mà de 10 kg.

-Trasllat d’entrada de l’aeroport de París a L’Hotel París.

-Hotel a París 2 nits amb règim de dormir i esmorzar.

-Tren alta velocitat París-Londres.

-Hotel a Londres amb règim de dormir i esmorzar.

-Trasllat des de l’hotel a l’aeroport.

-Assegurança de viatge.

El viatge està cotitzat per contemplar aquestes dates i condicions descrites anteriorment. Si es volgués fer algun canvi o modificació de qualsevol tipus, estarà supeditat a possibles suplements o canvis de tarifes segons petició del premiat.

En cap cas el premi podrà ser canviat per una compensació en metàl·lic i la data màxima per realitzar el viatge serà fins el 04/2024.

SISENA,-UNIÓ DE BOTIGUERS/ESTABLIMENTS  COL.LABORADORS:

  1. La Unió de Botiguers de Reus es compromet a informar a tots els associats d’aquesta campanya i els comunicarà on recollir tot el material necessari (cartell, butlletes i bases).
  2. Els establiments adherits hauran d’exposar el material en un lloc visible durant tota la durada de la campanya i hauran de proporcionar una butlleta als clients, que serà dipositada en una caixa/urna que estarà a disposició a l’establiment comercial.
  3. Els establiments adherits hauran de comprovar que aparegui, com a mínim, el nom del client i un telèfon de contacte i posar el segell de l’establiment darrera de cada butlleta per a que aquesta tingui validesa.

S’exclouran aquelles butlletes sense segellar i amb números de telèfon incorrectes.

  1. A partir del dia 6/1/2024, cada establiment posarà a disposició de la Unió de Botiguers, totes les butlletes recollides, entregant-les directament o posant-se en contacte amb la persona encarregada de la recollida. Les butlletes que el dia del sorteig no estiguin a disposició de la Unió de Botiguers quedaran excloses.

5.La participació en aquesta campanya implica l’acceptació de les bases i el procediment descrit en aquest document.

SETENA,- CESSIO DRETS DE IMATGE

La persona premiada autoritza a la Unió de Botiguers de Reus a la presa d’imatges seves per il·lustrar materials de difusió de la campanya VIATGE REUS, PARÍS, LONDRES.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, publicitat, xarxes socials…).

La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de la Unió de Botiguers de Reus.

Aquesta autorització és completament gratuïta, i es compromet a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat per a la utilització de la seva imatge.

VUITENA,-   EXONERACIO DE RESPONSABILITAT.

La Unió de Botiguers de Reus no es fa responsable dels incompliment per part dels participats o l’ús indegut del premi entregat, així com la no realització del viatge per causes alienes dins la data límit.

En el cas de que el premiat no realitzi el viatge, la Unió de Botiguers, es reserva poder tornar a repetir el sorteig en següents campanyes.

Reus, 01/11/2023

Junta directiva de la Unió de Botiguers de Reus