977 279 200 ubr@ubr.cat

Sorteig 1.000 €

Unió de Botiguers de Reus | Primavera

BASES SORTEIG 1.000€ | UNIÓ BOTIGUERS DE REUS | PRIMAVERA 2023

PRIMER.- OBJECTE

El present acord té per objecte afavorir la dinamització i promoció dels establiments de la Unió de botiguers de Reus (d’ara endavant, UBR), amb una campanya de temporada que premiarà als compradors dels establiments de la UBR a través d’un sorteig de 1.000€ a gastar. enun minim de 10 establiments de la UBR .

SEGON.- VIGÈNCIA

El present acord tindrà vigència del 16 al 31 de Maig del 2023.

TERCER- RÈGIM DE FUNCIONAMENT

En el sorteig hi podran participar tots els clients que efectuïn una compra als establiments  associats a la UBR, durant el període de vigència de la campanya.

Cada persona podrà participar amb tantes butlletes com compres hagi realitzat.

El sorteig es durà a terme un dia a concretar entre el 16/05/2023 i el 30/06/2023 i posteriorment, es comunicarà a la persona guanyadora a través del telèfon que constarà a la butlleta.  Hi haurà un únic guanyador o guanyadora.

Podran participar a la campanya els establiments comercials associats a la Unió de botiguers de Reus.

Els propietaris, treballadors i familiars en primer grau, no podran participar en el sorteig amb butlletes segellades al seu propi establiment, si a altres establiments.

QUART.- REQUISITS PER PARTICIPAR

Per poder participar s´ha de ser major d’edat o en cas de ser un menor, el guanyador seran els seus tutors qui rebin el premi.

CINQUE.- GUANYADOR I PREMI

La persona guanyadora del premi tindrà dret a 1.000 € per gastar a botigues associades a la UBR.

El premi està cotitzat per contemplar aquestes condicions descrites anteriorment.

El premi es lliurarà en forma de targeta regalo o en un altre format considerat per la UBR. En cap cas el premi podrà ser canviat per una compensació en metàl·lic.

SISENA,-UNIÓ DE BOTIGUERS/ESTABLIMENTS  COL.LABORADORS:

  1. La Unió de Botiguers de Reus es compromet a informar a tots els associats d’aquesta campanya i els comunicarà on recollir tot el material necessari (cartell, butlletes i bases).
  2. Els establiments adherits hauran d’exposar el material en un lloc visible durant tota la durada de la campanya i hauran de proporcionar una butlleta als clients, que serà dipositada en una caixa/urna que estarà a disposició a l’establiment comercial.
  3. Els establiments adherits hauran de comprovar que aparegui, com a mínim, el nom del client i un telèfon de contacte i posar el segell de l’establiment darrera de cada butlleta per a que aquesta tingui validesa.

S’exclouran aquelles butlletes sense segellar i amb números de telèfon incorrectes.

  1. A partir del dia 1/6/2023, cada establiment posarà a disposició de la Unió de Botiguers, totes les butlletes recollides, entregant-les directament o posant-se en contacte amb la persona encarregada de la recollida. Les butlletes que el dia del sorteig no estiguin a disposició de la Unió de Botiguers quedaran excloses.

5.La participació en aquesta campanya implica l’acceptació de les bases i el procediment descrit en aquest document.

SETENA,- CESSIO DRETS DE IMATGE

La persona premiada autoritza a la Unió de Botiguers de Reus a la presa d’imatges seves per il·lustrar materials de difusió de la campanya.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, publicitat, xarxes socials…).

La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de la Unió de Botiguers de Reus.

Aquesta autorització és completament gratuïta, i es compromet a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat per a la utilització de la seva imatge.

VUITENA,-   EXONERACIO DE RESPONSABILITAT.

La Unió de Botiguers de Reus no es fa responsable dels incompliment per part dels participats o l’ús indegut del premi entregat per causes alienes dins la data límit.

La Unió de Botiguers, es reserva poder tornar a repetir el sorteig per qualsevol raó de força major.

Reus, 01/04/2023

Junta directiva de la Unió de botiguers de Reus