977 279 200 ubr@ubr.cat

rasca i guanya

Unió de Botiguers de Reus | 6.000 € en premis

BASES SORTEIG RASCA I GUANYA | UNIÓ BOTIGUERS DE REUS | PRIMAVERA 2024

PRIMER.- OBJECTE

El present acord té per objecte afavorir la dinamització i promoció dels establiments de la Unió de Botiguers de Reus (d’ara endavant, UBR), amb una campanya de temporada que premiarà als compradors dels establiments de la UBR a través d’un rasca rasca amb més de 6.000€ en premis.

SEGON.- VIGÈNCIA

El present acord tindrà vigència del 15 d’Abril fins al 25 d’Abril del 2024.

TERCER- RÈGIM DE FUNCIONAMENT

En el sorteig hi podran participar tots els clients que efectuïn una compra als establiments  associats a la UBR, durant el període de vigència de la campanya.

Cada persona podrà participar amb tantes “rasca” com compres hagi realitzat.

Les Butlletes premieades s’han d’utilitzar als comerços asssociats a la Unió de Botiguers de Reus.

Les butlletes premiades amb € s’han de gastar al mateix establiment, amb una compra mínima de 5€, amb compres d’igual valor o superior. Si el valor de la compra és inferior al valor del rasca, no es torna la diferencia.
Les Butlletes premiades amb tote Bag s’han de recollir pels clients als següents punts:
· Espasa Joiers | C/Raval de Jesús 10
· Citratel | C/Riera Miró, 55
· Electrodomèstics Mestres | Raval Sant Pere, 11-13
· Centpeus | C/Prat de la Riba, 16
· Tomàs Barberá | Plaça Mercadal, 1

Podran participar a la campanya els establiments comercials associats a la Unió de botiguers de Reus.

Els propietaris, treballadors i familiars en primer grau, no podran participar en el sorteig amb butlletes segellades al seu propi establiment, si a altres establiments.

QUART.- REQUISITS PER PARTICIPAR

Per poder participar s´ha de ser major d’edat o en cas de ser un menor, el guanyador seran els seus tutors qui rebin el premi.

CINQUE,-UNIÓ DE BOTIGUERS/ESTABLIMENTS  COL.LABORADORS:

  1. La Unió de Botiguers de Reus es compromet a informar a tots els associats d’aquesta campanya i els comunicarà on recollir tot el material necessari (cartell, butlletes i bases).
  2. Els establiments adherits hauran d’exposar el material en un lloc visible durant tota la durada de la campanya i hauran de proporcionar una butlleta als clients, que serà dipositada en una caixa/urna que estarà a disposició a l’establiment comercial.

3.La participació en aquesta campanya implica l’acceptació de les bases i el procediment descrit en aquest document.

SISENA,- CESSIO DRETS DE IMATGE

La persona premiada autoritza a la Unió de Botiguers de Reus a la presa d’imatges seves per il·lustrar materials de difusió de la campanya.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, publicitat, xarxes socials…).

La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de la Unió de Botiguers de Reus.

Aquesta autorització és completament gratuïta, i es compromet a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat per a la utilització de la seva imatge.

SEPTENA,-   EXONERACIO DE RESPONSABILITAT.

La Unió de Botiguers de Reus no es fa responsable dels incompliment per part dels participats o l’ús indegut del premi entregat per causes alienes dins la data límit.

La Unió de Botiguers, es reserva poder canviar el premi del rasca per qualsevol raó de força major.

Reus, 01/04/2024

Junta directiva de la Unió de botiguers de Reus